SEIKO SEIKO
  • Mitsuru Yokozawa, Artesão do Esmalte
  • Grand Seiko Montagem and Adjustment Tecnnical Expert Tsutomu Ito
  • Yoshifusa Nakazawa, Relojoeiro do Estúdio Micro Artist
  • Isshu Tamura, Artesão do Lacado

© 2020 Seiko Watch Corporation.

© 2020 Seiko Watch Corporation.